Úvod

Chcete se více dovědět o křesťanské víře? Jaký je Bůh? Kdo je Ježíš? Proč se narodil? Jak se modlit? Co je to Bible? K čemu to všechno je? 

Od 10. 1. 2018 každou středu v naší klubovně pořádáme Kurzy Alfa. Jedná se o 10 setkání. Na každém setkání je společné jídlo, video na dané téma a diskuse.

více na www.kurzyalfa.cz 

Je nutné se dopředu přihlásit kvůli počtu porcí.

 

Kontaktní osoba: Miroslav Boš - 604670510

Veškeré informace naleznete

ZDE

 

Vítejte na našich stránkách.

Naše společenství je součástí svazku sborů Jednoty bratrské. Čerpáme inspiraci z bohaté historie této církve, neseme její odkaz a zároveň sdílíme stejnou víru, společné hodnoty a život s lidmi z jiných sborů Jednoty bratrské.

Jednota bratrská nepůsobí jen v Čechách. Je součástí celosvětové Unitas fratrum, která vznikla z misijní touhy Moravských misionářů sdílet víru Ježíše Krista s lidmi ze vzdálených zemí.

Víra pro nás není jen myšlenka nebo názor, ale spolehnutí v každodenním životě. Věříme, že naše životy vede nebeský Otec. O tom si při našich setkáních povídáme a jsme rádi, že jsme se stali součástí jeho plánu.

Smyslem našeho společného života není uchovat tradice, ale přinést povzbuzení a naději inspirovanou Bohem lidem, s kterými se setkáváme každý den. O to nám jde při organizování různých volnočasových a klubových aktivit, proto jsme založili spolek Krok pro všechny generace.