Děti

Děti nám pomalu odrostly a tak pro ně nemíváme zvláštní nedělní setkání. Pokud v neděli přicházejí, jsou spolu s námi na shromáždění. Modlíme se za to, aby se náš sbor omladil a přišli nové rodiny, tkeré budou rády sílet se svými dětmi příběhy víry z Bible.