Hodnoty

"Jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává ovoce v pravý čas."

Dnes často posuzujeme věci a lidi podle vnějších znaků, a přitom zapomínáme na to, že život není jen o obalech a kráse. U nás se chceme na život dívat jinak.

Představte si strom. Navenek nějak vypadá, ale to podstatné není vidět. Uvnitř pulzuje život, který přichází kořeny a prochází kmenem, větvemi až do listů. Naše víra není jen rozumná úvaha o Bohu, nějaká statická poučka, to, co je vidět na první pohled. Je to stále rostoucí, lidskému oku ukrytá zkušenost, která má sílu ovlivňovat a motivovat naše životy podle svého.

Výše zmíněné motto je částí prvého Žalmu v Bibli, a pokud si přečtete jeho pokračování, snadno nabudete dojmu, že je třeba se hodně snažit, abyste byli „tím stromem, který nese ovoce v pravý čas a cokoli podnikne, se mu zdaří“. My tomu rozumíme jinak. Strom sám v sobě má život. Tím stromem nejsme my, ale Ježíš Kristus, který má moc život předávat. On sám je životem, který není omezen smrtí a dokáže zplodit dobré a užitečné skutky, na kterých se můžeme podílet i my. Stačí jediné. Přestat si hrát na boha, na to co umím a dokážu, a poddat mu vše. A co potom? Stačí mu důvěřovat.

Miroslav Boš,  správce sboru.

 

O hodnotách Jednoty bratrské si můžete více přečíst zde:

www.jbcr.info