Shromáždění

Na nedělní setkání se vždy těšíme. Jsme spolu zpravidla od 9:30. Povídáme si o tom, co jsme prožili, o společných aktivitách a plánujeme nové věci. Přirozenou součástí našeho nedělního setkání jsou písně, modlitby a četba z Bible.

Jsme přesvědčeni o tom, že nedělní dopoledne není vyvrcholením nějakého zbožného snažení, ale je začátkem nových událostí, které režíruje sám Bůh a připravujeme se na to, abychom dokázali pohotově vstupovat do jeho plánů.

Často se modlíme i za přátele z jiných sborů Jednoty bratrské, a to i ze vzdálených zemí celosvětové Unitas fratrum. Rádi se modlíme i za ty, kteří zápasí s nějakým trápením či nemocí.