Úvod

 

Vítejte na našich stránkách.

Naše společenství je součástí svazku sborů Jednoty bratrské. Čerpáme inspiraci z bohaté historie této církve, neseme její odkaz a zároveň sdílíme stejnou víru, společné hodnoty a život s lidmi z jiných sborů Jednoty bratrské.

Jednota bratrská nepůsobí jen v Čechách. Je součástí celosvětové Unitas fratrum, která vznikla z misijní touhy Moravských misionářů sdílet víru Ježíše Krista s lidmi ze vzdálených zemí.

Víra pro nás není jen myšlenka nebo názor, ale spolehnutí v každodenním životě. Věříme, že naše životy vede nebeský Otec. O tom si při našich setkáních povídáme a jsme rádi, že jsme se stali součástí jeho plánu.

Smyslem našeho společného života není uchovat tradice, ale přinést povzbuzení a naději inspirovanou Bohem lidem, s kterými se setkáváme každý den. O to nám jde při organizování různých volnočasových a klubových aktivit, proto jsme založili spolek Krok pro všechny generace. www.krokpro.cz